Covid opatření s platností od 17.1.2022

NOVINKY V OPATŘENÍCH OD 17.1.!!!
 
Zde najdete nejdůležitější změny oproti předchozím opatřením…
1) OMEZENÍ SLUŽEB od 17.1. – bod I.13., I.14.a),b)+ii),c) – akce a I.14.d) – sportovní příprava a soutěže organizované sportovními svazy, bod I.15. – OTN (očkování, testy, prodělaná nemoc):
– ÚČASTNÍCI (tanečníci atd.) - podmínky OTN se nadále nevyžadují, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,
– ÚČASTNÍCI (tanečníci atd.) - jde-li o nepravidelné aktivity nebo nehomogenní skupiny (např. soutěže), zůstává takto počet do 20. Nad 20, ale max. do 100, je nutné OTN (viz níže), kontrola nově nutná „čTečkou“, neprokazují se nadále děti do 12 let, platnost testů PCR zde zůstává 7 dní, antigeny nejsou možné!!!
– DIVÁCI - v případě akce zůstává zákaz v jeden čas přítomnosti více než 1 000 diváků, nově musí být usazeni a nutnost při kontrole OTN použít aplikaci „čTečka“,
– OTN (očkování, testy, prodělaná nemoc) – zůstává možnost prokázání se systémem ON, tedy očkování nebo prodělaná nemoc, T znamená jen možnost PCR s platností 72 hod (s výjimkou popsanou výše, kde je 7 dnů), a to pouze u osob do dovršení 18 let nebo u osob, které se nemůžou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci nebo u osob s alespoň započatým očkováním. Všichni tito jmenování mají nárok na provedení PCR zdarma 5x za kalendářní měsíc!!!
2) TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ od 17.1.:
– Pokud jste vy nebo vaši trenéři v pracovněprávním vztahu nebo na smlouvu o výkonu funkce či OSVČ, a stýkáte se u vás se třetími osobami, tak máte povinnost se testovat antigeny 2x týdně (přesněji popsáno v opatření).
Pokud je u vás někdo např. jen na dohodu a zaměstnán je jinde, platí antigen z jeho zaměstnání, musíte mít ale jeho potvrzení (popis v opatření).
Dle opatření je třeba vést příslušnou evidenci, testy zpětně proplácí zdravotní pojišťovny.
Celé znění mimořádného opatření – omezení služeb před dílčí změnou z 14.1.: https://koronavirus.mzcr.cz/.../Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9...
Dílčí změna z 14.1.: https://koronavirus.mzcr.cz/.../Zmena-mimoradneho...
Celé znění mimořádného opatření – testování zaměstnanců před dílčí změnou z 14.1.: https://koronavirus.mzcr.cz/.../Mimoradne-opatreni...
Dílčí změna z 14.1.: https://koronavirus.mzcr.cz/.../Zmena-mimoradneho...

Kontaktní informace

Radost-Impuls Bohumín, taneční a sportovní klub, z.s.
Okružní 1068
735 81 Bohumín
IČ: 07668376

Vedoucí-choreograf:

Lenka Krčová - 728 275 910


Choreograf-Trenér:

Barbora Walecká - 704 312 884

E-mail: radost-impuls@seznam.cz
Napište nám